Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
14/12/2017

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Борисов Главчев като ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.

2. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.

3. Избира Цвета Вълчева Караянчева за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.

4. Избира Димитър Борисов Главчев за заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 20 декември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9926