Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Сигнатура 754-02-109
Дата на постъпване 14/12/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/12/2017
Обнародван в ДВ брой 102/2017 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз