Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна на състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Сигнатура 754-02-90
Дата на постъпване 09/11/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/11/2017
Обнародван в ДВ брой 93/2017 г.
Финален текст на решението Решение за промяна на състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите