Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В изявление по повод две години от конституирането на 40-то НС Георги Пирински акцентира върху значителната по обем законодателна дейност на парламента
11/07/2007

В изявление по повод две години от конституирането на 40-то НС Георги Пирински акцентира върху значителната по обем законодателна дейност на парламента

11 юли 2007 г.

От конституирането си на 11 юли 2005 г. 40-то Народно събрание е провело 293 пленарни заседания, на които са приети 391 закона. 243 от тях са свързани с хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз, заяви Георги Пирински в началото на пленарното заседание на 11 юли 2007 г. Той направи обръщение към народните представители по повод втората годишнина от конституирането на 40-тия парламент.

До 1 януари 2007 г. са приети 301 закона, от които 197 хармонизационни, уточни председателят на Народното събрание. Той отбеляза, че сред приетите актове са две поправки на Конституцията и пет кодекса – Наказателно-процесуалния, за застраховането, Данъчноосигурителния, Административнопроцесуалния и Гражданскопроцесуалния, а 49 са изцяло нови закони.

Пред депутатите председателят на Народно събрание припомни, че 82 пленарни заседания са били отделени за парламентарен контрол, което прави 253 часа и 40 минути. Към членовете на Министерския съвет са зададени 1360 въпроса и 579 питания, като е отговорено на 1198 въпроса и 412 питания.

Ние все още сме длъжници към българските граждани преди всичко от гледна точка на образа, който Народното събрание представя на обществото, заяви в заключение Георги Пирински.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини