Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

12/07/2007
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.


3. Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвартяване отклонението от облагане с данъци на доходите.

4. Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2006 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини