Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ирландия подкрепя България по пътя й към ЕС
13/01/2004
ИРЛАНДИЯ ПОДКРЕПЯ БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ Й КЪМ ЕС

Ирландия подкрепя България по пътя й към ЕС, заяви Остин Гормли, временно управляващ посолството на Ирландия, на среща със зам.-председателя на Народното събрание Любен Корнезов. Г-н Корнезов поздрави ирландската страна за започналото от януари 2004 г. председателство на ЕС и благодари за оказваната на България подкрепа.
 
Остин Гормли запозна Любен Корнезов с приоритетите на своето правителство през този период.

Според Ирландия през последната година България е постигнала значителен прогрес в присъединителния процес, каза г-н Гормли. Ирландското желание е да се постигне напредък при затварянето на оставащите ни 4 преговорни глави, допълни госта. Той информира г-н Корнезов, че в тази връзка Ирландското председателство ще настоява за ускорено изготвяне на финансова рамка от страна на ЕК, което да даде възможност България да затвори главите свързани със земеделието, регионалното развитие и финансовите въпроси.

На срещата бяха обсъдени забавянето, както и трудностите при предстоящото приемане на Конституцията на ЕС. Ирландия не поддържа тезата за “2 скорости”, която напоследък някои европейски политици застъпват, и си поставя за цел по време на своето председателство да даде тласък на напредъка на Конституция, стана ясно от разговора.

Любен Корнезов и Остин Гормли дискутираха и въпросите за единно европейско гражданство, за продажбата на земя и промяната на българската Конституция в тази връзка.

Общо бе мнението за необходимостта от задълбочаване на икономическите връзки между нашите страни, както и за ползата от сътрудничество в сферата на образованието.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини