Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/05/2017 първо гласуване

  Становище на Министерството на земеделието, храните и горите по Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, внесен от нп Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. в Народното събрание, № 754-01-3
  Изх. № 0201-
  …………..2017 г.  ДО
  Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ  ОТНОСНО: Становище на Министерството на земеделието, храните и горите по Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, внесен от нп Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. в Народното събрание, № 754-01-3

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,


  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя внесения Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗООЗ) от нп Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. в Народното събрание, № 754-01-3, като обръща внимание на следното:
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, внесен в 41-то Народно събрание на 16 април 2010 г., с който са направени промени в текстовете, които сега предстои да бъдат изменени, както и настоящия Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, не кореспондират с действащите към съответния момент редакции на разпоредбите на чл. 153, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 40, ал. 1 от Закона за държавната собственост.


  РУМЕН ПОРОЖАНОВ
  Министър на земеделието, храните и горите
  Форма за търсене
  Ключова дума