Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
03/10/2017 първо гласуване

  Становище на Министерството на земеделието храните и горите по Законопроект изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-57, внесен от н.п. Димитър Гечев и гр.н.пр. на 20 септември 2017 г.
  Изх. № 0202-62-
  …………..2017 г.


  ДО
  Г-Н ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  ОТНОСНО: Становище на Министерството на земеделието, храните и горите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен от нп Димитър Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 г. в Народното събрание, № 754-01-57


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,


  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) от нп Димитър Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 г. в Народното събрание, № 754-01-57.

  Министър:
  Румен Порожанов
  Форма за търсене
  Ключова дума